top of page

Group

Public·21 members

Allt du behöver veta om apkoppor - en ovanlig sjukdom som kan smitta från djur - 1177


Apkoppor 1177: Allt du behöver veta om denna ovanliga sjukdom
Apkoppor är en sjukdom som beror på ett virus som kan smitta mellan djur och människor. Viruset hittades först hos apor, därför kallas det ibland för apkoppor. Det är blåsorna som sjukdomen orsakar som kallas för koppor. Apkoppor upptäcktes först i Afrika för ungefär femtio år sedan, men under 2022 har det skett ett stort utbrott av sjukdomen i flera länder utanför Afrika. I den här artikeln får du veta mer om vad apkoppor är, hur det sprids, vilka symtom det ger, hur det behandlas och hur du kan skydda dig.
apkoppor 1177Vad är apkoppor?
Apkoppor är en Apkoppor är en sjukdom som orsakas av ett virus som heter orthopoxvirus. Det är samma familj av virus som orsakar smittkoppor, men apkoppor är mycket mildare och mindre smittsamt. Apkoppor kallas också för mpox eller monkeypox, eftersom det först upptäcktes hos apor i Demokratiska republiken Kongo på 1970-talet. Sedan dess har sjukdomen spridit sig till andra djur, som gnagare och kameler, och till människor i flera afrikanska länder. Under 2022 har det rapporterats fall av apkoppor i USA, Storbritannien, Israel, Singapore och Kanada. De flesta av dessa fall har kopplingar till Afrika eller till personer som har rest dit.


Hur sprids apkoppor?
Apkoppor kan spridas från djur till människor och från människa till människa. Det vanligaste sättet att bli smittad är genom direktkontakt med infekterade djur eller deras kroppsvätskor, som blod, saliv, urin eller avföring. Det kan till exempel ske genom att klappa, mata eller slakta djuren. Viruset kan också finnas i luften om ett infekterat djur hostar eller nyser.


Från människa till människa kan apkoppor spridas genom nära kontakt med infekterade personer eller deras blåsor, sår, saliv, blod eller andra kroppsvätskor. Det kan till exempel ske genom att kyssa, dela mat eller dryck, använda samma bestick eller glas, dela kläder eller sängkläder, eller ha sexuell kontakt. Risken för smittspridning är störst när blåsorna brister och vätskan kommer ut.


Enligt Folkhälsomyndigheten är apkoppor främst ett problem bland män som har sex med män (MSM), eftersom de har en högre risk att utsättas för viruset genom sexuell kontakt med personer som har varit i Afrika eller har apkoppor. Men sjukdomen kan också drabba andra grupper som har kontakt med infekterade djur eller personer. Vilka är symtomen på apkoppor?
Apkoppor har en inkubationstid på mellan 5 och 21 dagar, vilket betyder att det kan ta så lång tid från det att man blir smittad tills dess att man får symtom. De första symtomen är oftast feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet och svullna lymfkörtlar. Efter några dagar utvecklas blåsor på huden, främst i ansiktet, händerna och fötterna. Blåsorna är små, runda och fyllda med vätska. De kan klia eller göra ont. Efter en vecka eller två blir blåsorna till sår som läker efter några veckor och kan lämna ärr.


Symtomen på apkoppor kan variera i svårighetsgrad från person till person. Vissa får bara milda symtom, medan andra får allvarligare symtom som andningssvårigheter, ögoninfektioner, hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning. I sällsynta fall kan apkoppor leda till döden, särskilt hos personer som har ett nedsatt immunförsvar eller andra underliggande sjukdomar.


Apkoppor symptom och behandling


Apkoppor smitta och förebyggande


Apkoppor bilder och utslag


Apkoppor vaccin och biverkningar


Apkoppor hos barn och vuxna


Apkoppor orsak och virus


Apkoppor test och provtagning


Apkoppor utbrott och epidemi


Apkoppor riskgrupper och komplikationer


Apkoppor historia och ursprung


Apkoppor 1177 Dalarna


Apkoppor 1177 Stockholm


Apkoppor 1177 Skåne


Apkoppor 1177 Västra Götaland


Apkoppor 1177 Uppsala


Apkoppor Folkhälsomyndigheten


Apkoppor Smittskyddslagen


Apkoppor Socialstyrelsen


Apkoppor Läkemedelsverket


Apkoppor WHO och globalt utbrott


Mpox apkoppor skillnad och likhet


Mpox apkoppor sexuell överföring och MSM


Mpox apkoppor Afrika och resor


Mpox apkoppor immunitet och antikroppar


Mpop apkoppor diagnos och laboratorieanalys


Hur länge är man smittsam med apkoppor?


Hur lång är inkubationstiden för apkoppor?


Hur ofta får man apkoppor?


Hur farliga är apkoppor?


Hur vanliga är apkoppor i Sverige?


Vad ska man göra om man misstänker apkoppor?


Vad ska man undvika om man har apkoppor?


Vad är skillnaden mellan apkoppor och vattkoppor?


Vad är skillnaden mellan apkoppor och bältros?


Vad är skillnaden mellan apkoppor och mollusker?


Varför kallas det för apkoppor?


Varför ökar antalet fall av apkoppor?


Varför sprids apkoppor främst bland män som har sex med män?


Var kan man få mer information om apkoppor?


Var kan man anmäla misstänkta fall av apkoppor?


Hur behandlar man apkoppor hemma?


Hur lindrar man klåda från apkoppor?


Hur skyddar man sig mot apkoppor vid sex?


Hur påverkar apkoppor graviditet och amning?


Hur påverkar apkoppor andra sjukdomar och mediciner?


Hur upptäcker man apkoppor hos djur?


Hur rengör man sår från apkoppor?


Hur följer man upp apkoppor efter läkning?


Hur diagnostiseras apkoppor?
Apkoppor kan diagnostiseras genom att ta prov från blåsorna eller blodet och analysera dem i ett laboratorium. Det finns speciella tester som kan påvisa viruset eller antikroppar mot det. Det kan dock ta flera dagar att få svar på provet, så det är viktigt att också basera diagnosen på symtomen och exponeringen för infekterade djur eller personer.


Om du misstänker att du har apkoppor eller har varit i kontakt med någon som har det, ska du kontakta din vårdcentral eller ringa 1177 för rådgivning. Du kan också söka vård på en infektionsklinik eller en hudklinik. Det är viktigt att du berättar om din resa till Afrika eller om du har haft sexuell kontakt med någon som kan vara smittad. Du ska också undvika att träffa andra människor tills du vet om du har apkoppor eller inte, för att inte riskera att smitta dem. Hur behandlas apkoppor?
Det finns ingen specifik behandling för apkoppor, utan symtomen lindras med smärtstillande och febernedsättande mediciner, som paracetamol eller ibuprofen. Det kan också hjälpa att dricka mycket vatten, vila och äta näringsrik mat. I vissa fall kan antivirala läkemedel ges för att förkorta sjukdomsförloppet och minska risken för komplikationer. Dessa läkemedel måste ges tidigt i sjukdomen och kan ha biverkningar, så de används bara i särskilda fall och efter läkarbedömning.


Det är viktigt att hålla blåsorna rena och täckta med sterila förband för att förhindra infektioner och smittspridning. Man ska inte klämma, skrapa eller sticka hål på blåsorna, eftersom det kan leda till ärrbildning och ökad smittorisk. Man ska också undvika att röra vid blåsorna eller kroppsvätskorna med händerna, och tvätta händerna noggrant om man gör det. Om man får tecken på infektion, som rodnad, svullnad, värme, pus eller feber, ska man söka vård snarast.


Hur kan man förebygga apkoppor?
Det bästa sättet att förebygga apkoppor är att undvika kontakt med sjuka eller döda djur som kan bära viruset, särskilt apor, gnagare och kameler. Man ska inte klappa, mata eller slakta dessa djur, eller röra vid deras kroppsvätskor eller organ. Om man måste hantera dessa djur, ska man använda skyddshandskar, munskydd och ögonskydd. Man ska också undvika att äta kött från dessa djur, eller se till att det är väl tillagat.


Man ska också använda kondom vid sexuell kontakt med personer som kan vara smittade eller ha symtom på apkoppor. Det gäller särskilt om man har sex med män som har varit i Afrika eller har haft sex med någon som har varit där. Man ska också tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit, särskilt före och efter sex.


Om man planerar att resa till ett område där det finns risk för apkoppor, ska man kontakta sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning för rådgivning om eventuella vaccinationer eller andra försiktighetsåtgärder. Man ska också vara uppmärksam på symtom på apkoppor när man kommer hem från resan, och söka vård om man får sådana.


Finns det ett vaccin mot apkoppor?
Det finns inget godkänt vaccin mot apkoppor i Sverige eller i de flesta andra länder. Det finns ett vaccin mot smittkoppor som kan ge ett visst skydd mot apkoppor, men det används bara i särskilda fall och har biverkningar. Vaccinet kan orsaka allvarliga reaktioner hos personer som har ett nedsatt immunförsvar, eksem, graviditet eller allergi mot vaccinkomponenterna. Vaccinet kan också sprida viruset till andra personer genom huden.


Forskning pågår för att utveckla ett säkrare och mer effektivt vaccin mot apkoppor. Ett sådant vaccin skulle kunna användas för att skydda människor som är utsatta för hög risk för smitta, till exempel hälso- och sjukvårdspersonal, militärpersonal eller resenärer. Ett vaccin skulle också kunna bidra till att stoppa utbrott av sjukdomen och förhindra att den sprids till nya områden.


Slutsats
Apkoppor är en ovanlig men allvarlig sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. Sjukdomen ger feber och blåsor på huden som kan lämna Apkoppor är en ovanlig men allvarlig sjukdom som kan smitta mellan djur och människor. Sjukdomen ger feber och blåsor på huden som kan lämna ärr. Apkoppor kan behandlas med symtomlindrande mediciner och i vissa fall med antivirala läkemedel. Det finns inget vaccin mot apkoppor, men man kan förebygga smittan genom att undvika kontakt med infekterade djur eller personer, använda kondom vid sexuell kontakt och tvätta händerna ofta. Om man misstänker att man har apkoppor eller har varit i kontakt med någon som har det, ska man sök


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page